Restrukturalizace SBDSM

posted in: Nástěnka | 0

Dobrý den, v rámci restrukturalizace SBDSM proběhlo stěhování jednotlivých agend mezi patry na adrese Lodžská 568/14. Nově sídlí jednotlivé agendy v těchto patrech:

Upozornění!!!

posted in: Nástěnka | 0

V domech se pohybují podvodníci! Snaží se dostat do bytů z důvodu měření průtoku vody. Nejedná se o pracovníky vodáren, ale o podvodníky! V žádném případě je nepouštějte do domu!   SBD „SEVERNÍ MĚSTO“

Hlášení podnájemníků a pronájmů u vlastníků

posted in: Nástěnka | 0

Je nutné, aby jakákoliv změna užívání bytových jednotek nájemníky či podnájemníky byla nahlášena výboru SVJ nebo pověřenému vlastníkovi (předsedovi) SVJ a následně SBD SM jako správci objektu. Pro nahlášení změn je ke stažení Evidenční list