NOVÉ TELEFONNÍ SPOJENÍ

posted in: Nástěnka | 0

Vážení,

od 6. 3. 2017 u nás dochází ke změně kontaktních telefonů.

Seznam aktuálních kontaktů ke dni 6. 3. naleznete v tabulce níže:

  Ředitelka a ekonomický náměstek 6. patro
Ing. Podhrázská Dana 731 166 393 dana.podhrazska@sbdsm.cz
  Ekonomický úsek  
Vodáková Helena 734 256 426 helena.vodakova@sbdsm.cz
Linhartová Věra 734 255 573 vera.linhartova@sbdsm.cz
  Technické oddělení 4. patro
Ing. Erik Folk 734 301 015 erik.folk@sbdsm.cz
  Právní oddělení  
JUDr. Blanka Novotná 734 256 485 novotna_blanka@seznam.cz
  Bytová evidence 2. patro
Branišová Jiřina 734 255 892 jirina.branisova@sbdsm.cz
Raková Alena 734 255 009 alena.rakova@sbdsm.cz
Obrová Jana 734 256 028 jana.obrova@sbdsm.cz
  Sekretariát a členská evidence  
Jiráková Veronika 734 256 287 veronika.jirakova@sbdsm.cz
Pokladna, mzdová účtárna 1. patro
Němcová Jitka 733 500 631 mzdy@sbdsm.cz