P O Z V Á N K A na shromáždění delegátů 15. 6.

Shromáždění delegátů koná se ve středu 15. 6. 2022 od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8, v přízemí vpravo od vrátnice naproti šatnám.

Ing. Dana Podhrázská
ředitelka družstva