P O Z V Á N K A na shromáždění delegátů 20. 9.

Shromáždění delegátů koná se v pondělí 20. 9. 2021 od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8, v divadelním sále v přízemí naproti vchodu.

Ing. Dana Podhrázská
ředitelka družstva