Výhody a bonusy plynoucí z rámcové pojistné smlouvy 2014

Rámcová pojistná smlouva s pojišťovnou GENERALI se vztahuje na všechny objekty spravované SBD SM.
Při uzavření příslušné pojistné smlouvy s pojišťovnou GENERALI pro Vás plynou následující výhody a bonusy:

  • SLEVA 40% pro pojištění odpovědnosti výborů SVJ pojištěných v rámcové smlouvě
  • SLEVA 25% na pojištění domácností
  • SLEVA 20% pro uživatele bytových jednotek na povinném ručení
  • SLEVA 20% na havarijním pojištění