SBD SM vstoupilo 1.4.2014 do Družstevního marketingového sdružení ČR (dále jen DMS ČR) jako jeho řádný člen.

DMS ČR je sdružením bytových družstev, zajišťujících správu bytových domů pro své členy. DMS ČR bylo založeno 1.6.2003 jako společný projekt velkých pražských bytových družstev: SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař, SBD Pragostav, SBD Nový domov, SBD Zahradní město, LBD Praha 3 a SBD Rozvoj. Ke vstupu do této skupiny jsme byli před koncem loňského roku přizváni a naše představenstvo členství schválilo. Spolu s námi vstoupilo do DMS ČR také SBD Praha 8 a první mimopražské družstvo SBD Sever Liberec. K dnešnímu dni má toto seskupení ve správě 110 000 bytů. Vstupem do tohoto sdružení jsme získali jednodušší přístup k některým partnerům ze státních a společenských institucí, jakož i ke strategickým a obchodním partnerům a firmám.

K partnerům DMS ČR patří:

Státní a společenské instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Český svaz rozvoje bydlení.

Strategičtí partneři: ČSOB, Kooperativa, Global Asistenc, T-Mobile, Micros/Integri, Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská a.s., Weolia, Pražská energetika, Pražské služby apod.

Obchodní partneři a firmy: Otis, Schindler, Kone, Siemens, Weber, STO, Baumit, ISTA ČR, I.R.T.N., Belstav, Thermoholding, Kasten, Izoltechnik, Rieder, Katmayer apod.

Strategičtí partneři, obchodní partneři a firmy poskytují pro členy DMS ČR slevy.

DMS ČR pravidelně pořádá semináře pro své členy z řad SVJ, BD, zaměstnanců a managementu, např. odborné technické a legislativní.

DMS ČR má sjednány vlastní rámcové smlouvy na pojištění s Kooperativou, Technickou asistencí, T-Mobilem.

Je členem energetické ligy a vydává dvakrát ročně vlastní informační časopis „E DOMES“.

Podrobný výčet aktivit DMS ČR můžete získat na stránkách www.dmscr.cz.

Vstupem do DMS ČR jsme získali ve spolupráci s velkými družstvy nové zkušenosti a rychlý přístup ke změnám v souvislosti s novými právními úpravami potřebnými pro chod SVJ a BD, které máme ve správě. Rovněž naši mandanti získali finanční přínos při využití strategických a obchodních partnerů a firem

O dění v DMS ČR Vás budeme informovat zasíláním reklamních poutačů, pozvánek apod.

Aktuální seznam bezplatných seminářů a REGISTRACI naleznete na
www.dmscr.cz/seminare

Časopis E DOMES si můžete vyzvednout na správě družstva, 6. patro, Lodžská 568/14, Praha 8.