Orgány družstva

Představenstvo

Václav Bříza – předseda
Vladimír Wilkner – místopředseda
Petr Vostřák – člen

Kontrolní komise

Zdeňka Prokopiusová – předsedkyně
Zdeněk Korbel – člen
Zuzana Macková – člen

Shromáždění delegátů (členská schůze)

Delegáti shromáždění jsou voleni z jednotlivých volebních obvodů.

Správa družstva

organizace