Usnesení ze SD 2022

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD „SEVERNÍ MĚSTO“ konaného dne 15. 6. 2022 od 18:00 v KD Krakov. Plné znění ke stažení zde

Informace o členském příspěvku

Schválené zavedení členského příspěvku od roku 2020 a ve výši 363 Kč vč. DPH. Splatnost je vždy do 30. 6. příslušného roku. Více informací v dopisu ředitelky družstva zde

Usnesení ze SD 2019

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD „SEVERNÍ MĚSTO“ konaného dne 12. 6. 2019 od 18:00 v KD Krakov. Plné znění ke stažení zde

Hlášení podnájemníků a pronájmů u vlastníků

Je nutné, aby jakákoliv změna užívání bytových jednotek nájemníky či podnájemníky byla nahlášena výboru SVJ nebo pověřenému vlastníkovi (předsedovi) SVJ a následně SBD SM jako správci objektu. Pro nahlášení změn je ke stažení Evidenční list