Stanovy Nové stanovy a notářský zápis
Úpravy a rekonstrukce pro SBD prohlášení (rtf) formulář (xsl)
Výměna oken pro SBD prohlášení (rtf) formulář (xsl)
Zasklení lodžie pro SBD prohlášení (rtf) formulář (xsl)
Úpravy a rekonstrukce pro SVJ prohlášení (doc)
Výměna oken pro SVJ prohlášení (doc)
Zasklení lodžie pro SVJ prohlášení (doc)

Stavební úpravy

Stavební úpravy v bytech, sklepech a komorách může provést vlastník nebo nájemce jen se souhlasem pověřeného zástupce SVJ, technického úseku družstva a s platným stavebním povolením, resp. ohlášením.
Jedná se zejména o provádění těchto stavebních úprav:

  • stavební úpravy a rekonstrukční práce podle schváleného projektu (přestavba bytového jádra, změna dispozice bytu nebo prostoru, změna užívání prostoru) – na stavební povolení nebo ohlášení stavebních a udržovacích prací
  • zasklení lodžií – na stavební povolení nebo ohlášení stavebních a udržovacích prací
  • zřízení nebytového prostoru podle schváleného projektu – na stavební povolení
  • výměna oken – na ohlášení stavebních a udržovacích prací.

Při jednání v technickém oddělení se žadatel o stavební úpravy prokáže průkazem totožnosti, případně plnou mocí od vlastníka nebo nájemce a uhradí správní poplatek.

Z důvodu archivace stavebních úprav je nutno dodat kopii projektové dokumentace na technické oddělení SBD SM.