POZVÁNKA na shromáždění delegátů 2024

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů, které se koná ve středu 19. 6. 2024 od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
v 1. patře v učebně č. 110

Program:

 1. zahájení,
 2. schválení programu,
 3. volba komisí: mandátové, volební a návrhové a jmenování ověřovatelů zápisu,
 4. kontrola plnění usnesení SD a zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období a
  její schválení,
 5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2023 a její schválení,
 6. zpráva kontrolní komise a její schválení,
 7. schválení roční účetní závěrky za rok 2023, hospodářský výsledek roku 2023, návrh na rozdělení
  hospodářského výsledku, plán nákladů na rok 2025 a schválení těchto materiálů,
 8. schválení volebního řádu platného pro volby představenstva a kontrolní komise konané dne
 9. 6. 2024,
 10. volba představenstva a kontrolní komise SBD SM na další volební období 2024-2029,
 11. schválení směrnice o odměňování členů orgánů družstva, smluv o výkonu funkce nově zvolených
  členů představenstva a kontrolní komise,
 12. převod vlastnického práva k uvolněnému bytu,
 13. různé a diskuse,
 14. návrh usnesení, jeho schválení a závěr.

Plné znění ke stažení zde