Hlášení podnájemníků a pronájmů u vlastníků

Je nutné, aby jakákoliv změna užívání bytových jednotek nájemníky či podnájemníky byla nahlášena výboru SVJ nebo pověřenému vlastníkovi (předsedovi) SVJ a následně SBD SM jako správci objektu.

Pro nahlášení změn je ke stažení Evidenční list