Pozvánka na shromáždění delegátů

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů, které se koná ve středu 9. 9. 2020 od 18:00 hodin v Krakově v místnosti číslo 23
v přízemí vpravo (naproti šatnám).

Více informací v příloze ke stažení