POZVÁNKA na shromáždění delegátů 2023

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů, které se koná ve středu 7. 6. 2023 od 18:30 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8, v přízemí v učebně č. 23

Program:

  1. zahájení,
  2. schválení programu,
  3. volba komisí: mandátové a návrhové a jmenování ověřovatelů zápisu,
  4. kontrola plnění usnesení SD a zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období a její schválení,
  5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2022 a její schválení,
  6. zpráva kontrolní komise a její schválení,
  7. schválení roční účetní závěrky za rok 2022, hospodářský výsledek roku 2022, návrh na rozdělení hospodářského výsledku, plán nákladů na rok 2024 a schválení těchto materiálů,
  8. různé a diskuse,
  9. návrh usnesení, jeho schválení a závěr.

Plné znění ke stažení zde