GDPR – Kde získat informace o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností?

INFORMACE

podle čl. 12 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů….“ dále jen „Nařízení“.

 

Stavební bytové družstvo „SEVERNÍ MĚSTO“ jako vlastník bytových jednotek zpracovává ve svém sídle na níže uvedené adrese ve smyslu „Nařízení“ osobní údaje svých členů, kteří si doposud svoji jednotku nepřevedli do vlastnictví, případně dalších osob, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana oprávněných zájmů družstva v souvislosti s vedením členské evidence a v souvislosti se správou bytového domu, příp. dalších titulů.  

Informace o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o právech těchto členů a o způsobu, jak je uplatnit, jsou k dispozici

každou středu v čase 10:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00 hodin

na adrese Praha 8, Lodžská 568/14, PSČ 181 00.

 

V Praze dne 25. května 2018

                                                                 

Václav Bříza v.r.,                                       Vladimír Wilkner v. r.

předseda představenstva                             místopředseda představenstva