!!! POZOR PŘIPOMÍNÁME !!!

Hlášení podnájemníků a pronájmů u vlastníků – Je nutné, aby jakákoliv změna – užívání bytových jednotek nájemníky či podnájemníky byla nahlášena výboru SVJ, či pověřenému vlastníkovi (předsedovi) SVJ a následně našemu družstvu jako správci objektu.

16.2.2015

výpis rizik z rámcové smlouvy 2014 – Prolepší přehlednost Vám přinášíme výpis rizik z rámcové smlouvy s pojišťovnou GENERALI, kterou máme uzavřenou na všechny naše spravované domy.

VÝHODY A BONUSY PRO VÁS VYPLÝVANÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY:

Díky této smlouvě můžete mít u pojišťovny GENERALI levnější pojištění na tyto produkty:

  • SLEVA 20% pro uživatele bytových jednotek na povinném ručení
  • SLEVA 20% na havarijním pojištění
  • SLEVA 25% na pojištění domácností
  • SLEVA 40% pro pojištění odpovědnosti výborů SVJ pojištěných v rámcové smlouvě