P O Z V Á N K A na shromáždění delegátů 20. 9.

Shromáždění delegátů koná se v pondělí 20. 9. 2021 od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8, v divadelním sále v přízemí naproti vchodu. Ing. Dana Podhrázskáředitelka družstva 

Volby delegátů pro SD korespondenční cestou

Vážení členové družstva, v současné době naše družstvo zajišťuje své činnosti již déle jak jeden rok v podmínkách, které jsou limitované protiepidemickými opatřeními proti pandemii Covid 19. Jde o situaci, se kterou jsme se ještě neměli možnost setkat a která … Zobrazit více

Informace o členském příspěvku

Schválené zavedení členského příspěvku od roku 2020 a ve výši 363 Kč vč. DPH. Splatnost je vždy do 30. 6. příslušného roku. Více informací v dopisu ředitelky družstva zde

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Vážení, z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem SBD „SEVERNÍ MĚSTO“ od 9. 3. 2020 RUŠÍ ÚŘEDNÍ HODINY Pro komunikaci používejte elektronickou poštu a telefony. Děkujeme za pochopení, Ing. Dana Podhrázskáředitelna SBDSM

Usnesení ze SD 2019

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD „SEVERNÍ MĚSTO“ konaného dne 12. 6. 2019 od 18:00 v KD Krakov. Plné znění ke stažení zde

Upozornění!!!

V domech se pohybují podvodníci! Snaží se dostat do bytů z důvodu měření průtoku vody. Nejedná se o pracovníky vodáren, ale o podvodníky! V žádném případě je nepouštějte do domu!   SBD „SEVERNÍ MĚSTO“

Hlášení podnájemníků a pronájmů u vlastníků

Je nutné, aby jakákoliv změna užívání bytových jednotek nájemníky či podnájemníky byla nahlášena výboru SVJ nebo pověřenému vlastníkovi (předsedovi) SVJ a následně SBD SM jako správci objektu. Pro nahlášení změn je ke stažení Evidenční list

Výhody a bonusy plynoucí z rámcové pojistné smlouvy 2014

Rámcová pojistná smlouva s pojišťovnou GENERALI se vztahuje na všechny objekty spravované SBD SM. Při uzavření příslušné pojistné smlouvy s pojišťovnou GENERALI pro Vás plynou následující výhody a bonusy: SLEVA 40% pro pojištění odpovědnosti výborů SVJ pojištěných v rámcové smlouvě … Zobrazit více